2019 – 1° kwartaal

01 januari 2019

De VZW MS Huis Menen wenst u allen een zalig en gelukkig 2019. Mevrouw Annie Vandewalle is iemand die het MS Huis Menen genegen is. Ze schrijft vaak verzen die we ‘renteloos en met plezier’ mogen lenen. Hieronder vindt u er één van…

De eerste dag van 't nieuwe jaar
schrijf ik mijn plannen op:
een hele rij onder elkaar,
het strafste staat op kop.
Dat plan dat nooit wordt waar gemaakt,
dat altijd wijken moet
voor wat toch écht dient afgemaakt...
Had ik toch maar de moed
om na een frisse, nieuwe start
volhardend door te gaan,
gedurfd, al lijkt het heel verward:
een reisje naar de maan!
Al reis ik liever elders heen,
De maan is maar een droom,
symbool voor 'anders dan voorheen'.
De lichtjes in de boom,
de geuren van een sneeuwtapijt,
dat vleugje romantiek,
de smaken uit de kindertijd
en oude kerstmuziek:
de maan kent die gevoelens niet.
Ze is zo leeg en kil.
Maar wat het echte leven biedt,
daar staat ze niet bij stil.
Geloof dat eeuwig blijft bestaan
geluk dat warmte geeft.
Verlangens die nooit overgaan.
En hoop voor al wat leeft....

14 januari 2019

De verkoop van koekjes op het vakantiesalon van Herman en Vandamme ten voordele van de VZW MS Huis Menen was een grandioos succes. Het bracht een aardige stuiver op. Bedankt aan iedereen die zich voor en achter de schermen heeft ingezet in het weekend van 11 – 12 – 13 januari. (SA)

30 januari 2019

Het nieuwjaarsontbijtbuffet is weer eens achter de rug. Tijdens haar speech keek Marleen nog even naar wat voorbij was, maar ook al naar de toekomst. 2018 zal in de analen voor eeuwig en altijd geboekstaafd staan als het jaar waarin het MS Huis Menen een zelfstandige VZW werd en waar op het laatste nippertje ook deze website van de grond kwam.

Een zelfstandige VZW betekent ook ‘statuten’ en een ‘Algemene Vergadering’ en ‘Raad van Bestuur’. In de Algemene Vergadering zetelen naast Marleen als voorzitter, ook Romain Lefebvre (ondervoorzitter), Sonny Ghesquière (ondervoorzitter ad interim), Chris Van der Beken (secretaris), Hans Beunnens (penningmeester) en bestuurders Stefaan Acke (webbeheerder), Aline Vandamme en Guilbert Philippe.

Het nieuwjaarsontbijtbuffet werd ook dit jaar voor de helft gesponsord door bakkerij Vandenbulcke Krist waarvoor onze welgemeende dank. We mochten dit jaar een 160-tal personen begroeten. (SA)

9 februari 2019

Een aantal leerlingen/oud-leerlingen van De Basisschool De Fontein Passendale verkochten een tijd geleden koekjes ten voordele van de VZW MS Huis Menen. De koekjes werden verkocht aan 2,5 € per zakje van ongeveer 6 stuks. Het betrof een deur-aan-deur verkoop en deelname aan de Kerstmarkt van hun (oude) school. De verkoop bracht niet minder dan € 750 op. Marleen kreeg de cheque overhandigd op zaterdag 9 februari 2019. (SA)

17 februari 2019

Tweede wandeling ter voorbereiding van de MS Buddy Challenge. Met een vijftiental MS patiënten en een 25 tal sympathisanten deden we een kleine wandeling om en rond het Badhuis Menen. We onderbraken onze wandeling voor het nuttigen van een drankje en eindigen deden we in de cafetaria van het zwembad. De leden van de JCI trakteerden ons daar met een drankje. Stilaan beginnen we elkaar (leden MS Huis & JCI) beter en beter te kennen, een absolute vereiste voor de reis van eind april naar Bourgondië. (SA)

31 maart 2019

Het is al een heel eind geleden dat het logboek ‘Nu en dan wat nieuws’ werd aangevuld. Het einde van het eerste kwartaal lijkt me een goed moment om nog even op de verleden maanden terug te kijken. De breinamiddagen (eerste maandag van de maand) zijn intussen al van start gegaan en we mogen gemiddeld een 10-tal deelnemers verwelkomen. Ook onze jaarlijkse spreker – dit jaar Mevrouw Vicky Claeys maatschappelijk werkster – passeerde reeds de revue. Heel wat MS patiënten en familie kwamen hierop af. Maar het grootste deel van de tijd werd gespendeerd aan de voorbereiding van de MS Buddy Challenge. Hierover vindt u meer elders op onze website. Er gingen al heel wat vergaderingen aan vooraf en zowel wij, Bestuurders van de VZW, als enkelen van de JCI zelf gingen al een kijkje nemen naar ons vakantiehuis. Nog ongeveer 1 maand scheiden ons van deze reis. Wat ooit nog veraf leek, nadert nu met rasse schreden: de MS Buddy Challenge. Dit wordt ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring. (SA)

Stefaan Acke