2021 – 2° kwartaal

 24 juni 2021

Hierna volgt in grote lijnen een kort verslag van de bijeenkomst “Werkgroep activiteiten”.

We mochten toch een 16-tal deelnemers verwelkomen.

De vergadering begon met de bepaling van de doelstelling op korte en middellange termijn. Door de coronapandemie zijn we het groepsgevoel wat kwijt. Met onze eerste activiteiten willen we daarop dan ook ten volle inzetten: het terug samenbrengen van onze MS patiënten en hun naasten.

Grote activiteiten met als doel gelden binnen te halen om onze werking te continueren zijn nu dan ook helemaal niet aan de orde.

Onze brainstorming leidde tot volgende activiteiten:

 • 19 juli 2021: Uitstap Chicobar Wervik.
 • 28 augustus: Bezoek aan de zomerbar van het busbedrijf Herman en Vandamme. Bij goed weer gecombineerd met een wandeling.
 • Oktober 2021: MS en gezonde voeding door diëtiste. Datum volgt nog.
 • 18 december 2021: Kerstfeest met vertoning film “Reis naar Bourgondië” (04/2019)
 • Elke eerste maandag van de maand: Breinamiddag.                                                                                                                                              

Andere voorstellen: 

 • Zumba: éénmalig met de bedoeling indien mogelijk lessenreeks (dinsdag of donderdagavond).
 • Comedian.
 • Goochelaar.
 • Spreker: welk thema interesseert onze doelgroep (bevraging organiseren)

Wil je het MS huis Menen steunen, kijk dan vlug eens naar de rubriek ‘Sponsors’ bij verkoop sleutelhangers.

Een goede website is ook: www.MS-Mindset.be

Stefaan Acke

 

15 juni 2021

Wie had meer dan een jaar geleden kunnen vermoeden dat ons leven zo zou veranderen door een klein virus. Sociaal, familiaal en professioneel wijzigde ons leven fundamenteel.

Als MS Huis hebben wij vooral een sociale missie en noodgedwongen dienden ook wij onze werking stop te zetten. Wij, als bestuursleden van het MS Huis Menen hielden in heel deze periode de vinger aan de pols. Veiligheid kwam en komt nog steeds op de eerste plaats. Wij zijn en blijven ervan overtuigd dat onze heropstart afhangt van de Ministeriële Besluiten inzake voorziene versoepelingen

Maar nu is er stilaan hoop en perspectief. De vaccinatiecentra in België draaien op volle toeren wat het aantal besmettingen aanzienlijk terugdringt en stilaan plaats maakt voor groepsimmuniteit. Er komen dan ook meer en meer versoepelingen. Daar ons MS Huis ondergebracht is in het LDC, werd nauwgezet gevolgd wat daar gebeurde.

En ja, ongeveer een week geleden kwam de verlossende mail dat er weer activiteiten mogen doorgaan in het MS Huis.  

Hierna een korte leidraad voor lokale dienstencentra (dus ook voor ons) toepasbaar sinds 9 juni:

 • Het aantal personen is afhankelijk van de grootte van de zaal. Vergaderen kan dus mits het naleven van de veiligheidsmaatregelen.
 • Anderhalve meter van elkaar. Indien niet haalbaar verplicht mondmasker. Bij neerzitten mag mondmasker af, bij rondlopen en naar het toilet gaan: masker aan.
 • Ontsmetten blijft uiterst belangrijk.
 • Deuren en ramen open zetten.

Om een heropstart te kunnen maken, komt de ” Werkgroep organisatie activiteiten” samen op 23 juni. Daar zal worden bekeken wanneer, onder welke vorm en wat voor activiteit kan worden vastgelegd.

We beseffen dat het moeilijk wordt de draad weer op te pikken, maar we hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken. We dromen ervan jullie terug talrijk te mogen ontmoeten op één of meerdere van onze activiteiten. Zodra over alles wat meer duidelijkheid bestaat, word je hiervan ingelicht via mail of brief. Hou vooral ook onze website in de gaten.

Hopelijk tot binnenkort.

Stefaan Acke  

 

 

24 april 2021

Beste MS – patiënten en geïnteresseerden. Door op onderstaande link te klikken verneemt u alles over het verkrijgen van een gezondheidscheque in bepaalde gevallen. Zeker de moeite waard dit eens van naderbij te bekijken.

Gezondheidscheque

________________________________________________________________________________________________________

Medio april 2021

Vrijdag 16 april verscheen volgend artikel in de Krant van West-Vlaanderen editie Kortrijk – Menen – Waregem:

U kunt dit artikel lezen door onderstaande te openen:

2021.04 blad 1

2021.04 blad 2