CORONAVIRUS

18/11/2021

We verkregen onderstaande tekst van stad Menen. Daar het LDC Allegro ook afhankelijk is van de maatregelen die door Stad Menen opgelegd worden en we een mail kregen dat “grote aantallen mensen niet meer mogen samenkomen”, besloten we in overleg met de Raad van Bestuur ook dit jaar het Kerstfeest af te gelasten. De maatregelen uitgevaardigd door de stad Menen zouden al van kracht zijn tot einde januari 2022.

Het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnames én het aantal patiënten op intensieve zorg is de voorbije twee weken bijna verdubbeld. Om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren, heeft het Overlegcomité een reeks beschermingsmaatregelen genomen. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden. Ook de Stad Menen neemt lokaal een aantal voorzorgsmaatregelen.

VOORZORGSMAATREGELEN MENEN

In de huidige context van de stijgende coronacijfers annuleert de Stad Menen alle eigen, stedelijke evenementen tot en met 28 januari 2022 (Kerst in Lauwe, Nieuwjaarsloop Menen…).

Preventief vraagt de Stad Menen alle Covid Safe draaiboeken op bij de organisatoren van evenementen in openbare gebouwen en op het openbaar domein.

Wij vragen alle andere organisatoren van evenementen uitdrukkelijk alle geldende maatregelen strikt na te leven. De ordediensten zullen hierop toezien.

 

BESCHERMINGSMAATREGELEN OVERLEGCOMITÉ

1. Veilige afstand en beperking sociale contacten

Het is absoluut belangrijk dat mensen de basisregels respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan.
Het gaat met name om het respecteren van de veilige afstand van 1,5 meter en het beperken van het aantal sociale contacten. 
Het Overlegcomité beveelt ten zeerste aan om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

2.    Brede mondmaskerplicht

Er komt een brede mondmaskerplicht vanaf de leeftijd van 10 jaar. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 • in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten
 • in de scholen 


3. Covid Safe Ticket +
Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca. 
Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker. 
Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten* horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden)
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken
 • discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest
 •  

4. Verplicht telewerk 

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

5.    Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. 
Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik. 

6. Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.
Zorg ook zelf voor maximale ventilatie van binnenruimtes.

De maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 en gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Meer info op www.info-coronavirus.be/nl/faq

Organisator van een evenement in Menen en vragen? Bel 056 529 415.

______________________________________________________________________________________________

01/09/2021

Beste bezoeker,

Het is eindelijk zover. Het MS Huis Menen gehuisvest in het LDC ALLEGRO is wéér open voor grotere activiteiten. Iedereen is terug welkom.

________________________________________________________________________________________________

Nieuwe update 11/10/2020

MET ONMIDDELLIJKE INGANG ZIJN ALLE ACTIVITEITEN VAN HET MS HUIS MENEN  OPNIEUW AFGELAST!!!! 

Onderstaande mail kregen we vanuit het LDC Allegro (bericht van Brigitte Desmet LDC Allegro Volkslaan 302 Menen).

Hallo iedereen, wij hebben de raad gekregen om geen vergaderingen in groep meer te organiseren en ook voor externen kunnen enkel nog 1 op 1 contacten doorgaan in een bureel dat nadien kan ontsmet worden. Deze maatregel geldt tem 31/12/2020. Wij vinden het ook spijtig en zouden graag onze normale werking terug opnemen maar nemen liever geen risico gezien het heel hoog aantal besmettingen momenteel. Verzorg jullie allemaal goed!

Groetjes, Brigitte Desmet

1 – 1 gesprek kan dus nog. Voor meer info zie ‘voorwaarden’ hieronder.

Stefaan Acke

________________________________________________________________________________________________

(29/05/2020)

De gevolgen van het coronavirus zijn zwaarder dan verwacht. Dit heeft ook voor onze werking gevolgen. Toch willen wij jullie volgende versoepeling kenbaar maken.

Er kunnen voortaan opnieuw afspraken gemaakt worden voor een gesprek. Deze kunnen doorgaan elke maandagvoormiddag.

Hiervoor moet wel op voorhand een AFSPRAAK worden gemaakt.

Voorwaarden:

 • Koortsvrij, geen hoest, zich niet ziek voelen.
 • Voorzien in eigen masker.
 • Handontsmetting is wel voorzien.
 • Er is plexiglas voorzien tussen de gesprekspartners.
 • Folders kunnen wel nog verkregen worden. 

________________________________________________________________________________________________

(03/2020)

MET ONMIDDELLIJKE INGANG ZIJN ALLE ACTIVITEITEN VAN HET MS HUIS MENEN AFGELAST!!!! Ook de reis van KIWANIS in juni gaat NIET door.

Tijdelijke sluiting van het LDC ALLEGRO waar ook het MS Huis Menen gevestigd is!!!

Om verdere verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan werd na overleg met de koepelorganisaties gevraagd om de lokale en regionale dienstencentra te sluiten ten laatste afgelopen donderdag 12 maart. Daar het MS Huis Menen gevestigd is in het lokaal dienstencentrum Allegro Volkslaan 302, geldt dit dus ook voor de activiteiten van het MS Huis. Alle activiteiten die u nog terugvindt op onze kalender (brainstorming, breinamiddag en uiteenzetting ‘De Brug’) gaan dus NIET door.

We wachten verdere instructies van het agentschap “Zorg en gezondheid” af.

Hou verder onze website in het oog. We informeren jullie verder zodra ook wij meer nieuws krijgen.

Stefaan Acke

________________________________________________________________________________________________

Hierna volgt interessante informatie voor MS patiënten en het coronavirus.

Artikel 1: Coronavirus en MS

Gezien de toenemende verspreiding van het nieuwe coronavirus, COVID-19 geven wij onderstaande adviezen aan de MS-patiënten.

Infectie met het nieuwe coronavirus, COVID-19 is niet eerder bij mensen gezien. Daarom is het niet bekend welke effect deze infectie bij MS-patiënten met wel-of-niet gebruik van immunomodulerende medicatie zal hebben. De verwachting is wel dat mensen met MS in het algemeen niet meer risico lopen om besmet te raken dan mensen zonder MS. Zoals bekend, hebben mensen met hogere leeftijd meer risico op eventuele ernstigere beloop en complicaties tijdens infectie.

Ziektemodulerende/remmende medicaties beïnvloeden/onderdrukken het afweersysteem. Op deze manier kunnen MS-patiënten die deze medicatie gebruiken mogelijk meer risico lopen voor besmetting en eventuele complicaties bij een infectie met het nieuwe coronavirus. Dit is afhankelijk van de gebruikte medicatie.

Symptomen bij infectie met COVID-19 zijn: koorts, luchtwegklachten zoals hoesten, ademhalingsproblemen en het ontwikkelen van longontsteking. Bij de meeste mensen heeft de ziekte een milde beloop waarbij men niet naar het ziekenhuis hoeft. Op dit moment is de kans op een besmetting met het ‘gewone griepvirus’ en daardoor gelijksoortige symptomen ontwikkelen, groter dan de kans op besmetting met COVID-19.

Voor de veiligheid voor MS-patiënten adviseren wij de volgende maatregelen:

Algemene Maatregelen

Volg regelmatig: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Verder

 • Vermijd contact met mensen die hoesten/niezen of koorts hebben
 • Vermijd drukke omgeving, o.a. ziekenhuis tenzij dit noodzakelijk is
 • Poliklinische afspraken omzetten naar telefonisch

Specifieke Maatregelen

Voor MS-patiënten die ziekteremmende medicatie gebruiken adviseren wij:

 • Interferon-beta (Avonex, Betaferon, Rebif, Plegridy): doorgaan met gebruik
 • Glatirameer-acetaat (Copaxone): doorgaan met gebruik
 • Teriflunomide (Aubagio): doorgaan met gebruik
 • Dimethylfumaraat (Tecfidera): doorgaan met gebruik – tenzij bekend met te lage lymfocytenaantal, dan contact opnemen met uw neuroloog
 • Fingolimod (Gilenya): doorgaan met gebruik – tenzij bekend met te lage lymfocytenaantal, dan contact opnemen met uw neuroloog
 • Natalizumab (Tysabri): overwegen nieuwe infuus uit te stellen
 • Ocrelizumab (Ocrevus): nieuwe infuus uit te stellen
 • Cladribine (Mavenclad): uit te stellen
 • Alemtuzumab (Lemtrada): uit te stellen
 • Patiënten met gebruik van Teriflunomide, Dimethylfumaraat, Fingolimod, Ocrelizumab, Cladribine, Alamtuzumab – sociale contacten zoveel mogelijk beperken

Fampyra – is geen ziekteremmende medicatie en kan verder gebruikt worden.

Voor mensen die gaan starten met MS remmende medicatie wordt individueel bekeken of de behandeling direct gestart kan worden of beter uitgesteld kan worden.

Verder geldt voor iedere MS-patiënt met gebruik van ziekteremmende medicatie: tijdens ernstige infectie tijdelijk stoppen met medicatie en daarna contact opnemen met uw neuroloog.

MS-patiënten met eventuele besmetting met het coronavirus wordt aangeraden ook contact op te nemen met de neuroloog.

Dit document is opgesteld op basis van actuele informatie over het coronavirus (13 maart 2020) en kan aangepast worden bij nieuwe inzichten.

BRON: MS-Team van TREANT (13-03-2013, 14:00)

________________________________________________________________________________________________

Artikel 2: Update 18/03/2019

BE-Alert: Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht.

Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?

 • Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
 • Je kan je huis verlaten voor volgende zaken: voedingswinkel, dokter, apotheek, postkantoor, bankautomaat, benzinestation en hulp bieden aan kwetsbare personen.
 • Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van: krantenwinkels, kappers (1 klant per keer) en nachtwinkels (open tot 22u). Zij moeten uiteraard  de sociale afstand respecteren. 
 • Alle voedingswinkels blijven geopend 

De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m² en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

 • De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen. 
 • Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).
 • Elke bijeenkomst is verboden. 
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.
 • Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. 

Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. 

We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.

De sociale afstand moet zo strikt mogelijk toegepast worden. 

Blijf thuis, zorg voor jezelf en voor anderen!

Data uit vijf verschillende continenten zullen worden samengebracht in één platform

________________________________________________________________________________________________

Via Chris Van der Beken – secretaris MS Huis Menen – ontvingen we volgend interessant artikel:

Artikel 3: Limburgse leidt wereldwijd onderzoek naar impact coronavirus op MS-patiënten.

Liesbet Peeters van UHasselt leidt een wereldwijd onderzoek naar de impact van het nieuwe coronavirus op MS-patiënten. ‘We zullen een massa patiëntengegevens verzamelen en analyseren’, zegt Peeters.

‘De grote vraag die bij onze 800 patiënten van het MS-centrum in Overpelt leeft, is of zij vatbaarder zijn voor het nieuwe coronavirus of niet. En ook: als zij het virus doormaken, zal dat dan een gevolg hebben voor het verloop van hun ziekte’, vertelt neuroloog Bart Van Wijmeersch.

Vijf continenten

Om daarop een betrouwbaar antwoord te kunnen geven, zijn er veel patiëntengegevens nodig. De MS Data Alliance en de MS International Federation slaan nu de handen in elkaar om wereldwijd die data te verzamelen en te delen voor analyse. Qmenta stelt zijn platform ter beschikking en Amazon staat in voor de nodige rekenkracht.

‘Dit project zal ons leren hoe we beter kunnen omgaan met gezondheidsdata. Zo zijn we beter gewapend als er een nieuw virus uitbreekt’ Liesbet Peeters Onderzoekster UHasselt

Data scientist Liesbet Peeters van de UHasselt zal het project coördineren. ‘We zullen de data uit vijf verschillende continenten samenbrengen in één platform’, zegt Peeters. ‘Een groep experten zal daarna de analyse maken, in een tijdlijn die we zo kort mogelijk willen houden. Zowel de zorgverleners als de MS-patiënten kunnen gegevens delen in het platform. Hoe meer gegevens we kunnen verzamelen, hoe betrouwbaarder de inzichten die op korte en lange termijn uit het onderzoek kunnen worden afgeleid.’

Afweer

Neuroloog Bart Van Wijmeersch is voorzichtig positief. ‘Wat het effect van dit virus op lange termijn voor onze MS-patiënten betekent, weten we vandaag nog niet. Maar we zien wel dat MS-patiënten die het virus krijgen, daar doorgaans mild op reageren. Terwijl we eigenlijk het omgekeerde hadden verwacht, omdat hun afweer zeer zwak is door hun medicatie tegen de ziekte.’

En die kennis is vandaag ook van belang om andere coronapatiënten te helpen. ‘Bij een aantal coronapatiënten zien we dat het afweersysteem zo fel reageert dat het de longen beschadigt’, zegt Van Wijmeersch. ‘Medicatie die het afweersysteem meer controleert, kan dus helpen om dat te voorkomen. Om onze longartsen en intensivisten bij te staan in de behandeling van die patiënten, hebben we een overleg opgezet tussen een vijftiental immuun-experts.’ ‘We zullen proberen om een advies te formuleren rond welke medicatie je best wel of niet inzet om die overreactie af te remmen.’

Wake-upcall

Het belang van goede patiëntengegevens wordt nog maar eens duidelijk. ‘Laat dit een wake-upcall zijn’, zegt onderzoekster Liesbet Peeters. ‘De manier waarop we vandaag wereldwijd omgaan met gezondheidsdata, zorgt ervoor dat het uiterst moeilijk is om tijdig tot datagedreven inzichten te komen om een pandemie te managen. Dit project zal ons leren hoe we beter kunnen omgaan met onze gezondheidsdata. Zo zullen we in de toekomst beter gewapend zijn om de juiste beslissingen te nemen voor risicogroepen, als er een nieuw virus uitbreekt.’