SPONSOR KIWANIS tabaksstreek

2011: Verdienstelijke projecten KIWANIS

KIWANIS was heel erg actief in 2011

De kerstdagen zijn in zicht en dan is iedereen net iets gevoeliger voor solidariteit. De serviceclub KIWANIS steunt het hele jaar door projecten. Aftredend voorzitter Dirk Dobbels geeft een overzicht: “Wij hebben het voorbije werkjaar goede doelen gesteund ter waarde van 22370 €.”

“Zo hielpen we mee aan de organisatie van de siedecar van Two Riders Run, trokken met de MS-liga en enkele bewoners van ‘t Susterhuus naar Brussel. Tijdens de koetsentocht van Hippo Leiedal pakten we uit met onze menwagen. Vzw De Kouterkids konden rekenen op een steun van 1250 €. We kochten een traplift voor de basisschool Blijdhove en kochten tombolapakketten voor Den Achtkanter. Het MS-Huis Menen en Hart voor West-Vlaanderen konden ook op onze steun rekenen.”

________________________________________________________________________________________________

2015: KIWANIS steunt tal van projecten

GELUWE – KIWANIS Wervik Tabaksstreek steunde het afgelopen werkjaar weer heel wat sociale projecten in de regio. In totaal goed voor een bedrag van maar liefst 18.000 euro.

Tot de gelukkigen behoorden de vzw Two Raiders Run Wervik, ‘t Susterhuus Wervik, Rode Kruis Wervik, dagcentrum De Tamboer Menen, het MS-Huis Menen, Teledienst Menen, De Waterlelie Moorsele, Ons Tehuis Ieper. Drie kinderen uit een kansarm gezin mochten tijdens de paasvakantie naar een omnisportkamp van Bloso in Herentals. In totaal werden 14 projecten gesteund. De cultuurcommissie gaf het voorbije werkjaar aan diverse projecten en organisaties 4000 euro uit.  (…) KIWANIS Wervik Tabaksstreek nodigde de afgevaardigden van de verschillende verenigingen en organisaties uit op de jaarlijkse ontmoetingsavond.  

________________________________________________________________________________________________

We vermeldden hier graag dat we tot vóór corona elk jaar een bedrag van € 1000 ontvangen van KIWANIS – Tabaksstreek

________________________________________________________________________________________________

2021: november

In 2021 kregen we de kans mee te werken aan een project van KIWANIS voor fondsenwerving. KIWANIS Wervik Tabaksstreek steunt nu al bijna 35 jaar mensen en verenigingen die zich inzetten voor de mensen die het minder goed hebben. Eén van deze projecten is het MS-Huis Menen. De voorbije 2 jaar waren voor alle verenigingen een zeer zware periode en zo ook voor het MS-Huis Menen. Desondanks slaagden we erin om toch enkele activiteiten te laten doorgaan. We zijn er ook van overtuigd dat na “corona” iedereen nog meer nood zal hebben om opnieuw in groep samen te komen.

Daarom organiseerden wij in samenwerking met KIWANIS en brouwerij EUTROPIUS uit Menen een bierpakketverkoop. Een bierpakket met 3 verschillende soorten Oscar van 75 cl kostte 25 €. De bieren Oscar Blond, Bruin en Triple worden gebrouwen door een Meense brouwer EUTROPIUS. Aanvankelijk werd afgesproken dat van elk door ons verkocht pakket € 11 mocht bijgeschreven worden op onze rekening. 

Door het overweldigend succes van onze verkoop werd dat idee bijgestuurd en mogen we van KIWANIS het volledige bedrag behouden. Dit komt neer op ongeveer € 3000. In naam van alle MS-patiënten een grote dank-je-wel voor dit gulle gebaar. 


22 januari 2022: KIWANIS schenkt 1680 € aan het MS-Huis

Kiwanis Wervik Tabaksstreek is al 35 jaar in de weer met het ondersteunen van sociale en culturele verenigingen. Zaterdag was voorzitter Frank Degezelle met enkele van zijn leden aanwezig in het MS-Huis in Menen, waar hij een cheque van 1680 euro overhandigde.

“Covid maakte het niemand gemakkelijk”, krijgen we van de voorzitter te horen. De verenigingen hadden het niet gemakkelijk maar ook wij hadden het niet onder de markt. Al twee opeenvolgende jaren kon ons galabal niet plaatsvinden en net dat bal zorgt voor het merendeel van onze inkomsten. Toch vinden we het belangrijk dat we onze verenigingen kunnen blijven ondersteunen. Dit jaar kozen we ervoor om in samenwerking met de Meense brouwerij Eutropius een bierverkoop te organiseren. In totaal verkochten we voor verschillende doeleinden 940 pakketten”, besloot de voorzitter.

“Wat ons betreft kunnen we heel tevreden zijn. Eerst werd ons 11 € beloofd per pakket van drie flessen die verkocht werden aan 25 €, maar omdat onze verkoop zo goed was – in totaal verkochten we 121 pakketten – kregen we de volledige som.” “Ik dank dus Kiwanis en in het bijzonder Benoit Denys voor zijn inzet als trekker van het project. Maar ik mag zeker mijn mensen niet vergeten van de werkgroep sponsorverkoop van het MS-Huis met name Hans Beunnens, Stefaan Acke, Lisa Verbeke, Marnix Vanpraet, Kathy Ghesquière, Mieke Detremmerie en Anne-Marie D’Heygere”, als coördinator MS-Huis Marleen Deruytere. (Wilfried Ossieur)

2022.01.21 Kiwanis