Pers 2012

Volgend artikel verscheen in “Kerk en leven” editie Wevelgem maart 2012.

MARLEEN DERUYTERE EN HET MS HUIS MENEN

Wie is Marleen?

Geen onbekende van het rusthuis Sint-Camillus. Ze heeft 25 jaar als verpleegster gewerkt in dit huis. Haar man Stefaan Acke is sedert jaren zorgcoördinator in Sint-Camillus en vurige supporter van Cercle Brugge.

Hoe ben je op het idee gekomen om in Menen een MS Huis te openen?

Het idee kwam niet direct van mij. Maar het is wel langzamerhand gerijpt. Ikzelf ben MS-patiënt. Toen die diagnose definitief gesteld werd in 1993, wist ik echt niet waar ik met mijn vragen, angsten en onzekerheden terecht kon. Gelukkig kon ik wel op steun van mijn huisarts rekenen. Tenslotte werd mij professor Medaer in Hasselt aangeraden. De professor heeft mij voorgesteld om ook in West-Vlaanderen een MS huis op te starten. Het werd niet Brugge, Roeselare, Kortrijk maar Menen, gezien ik in Menen woon, verpleegkundige ben en de MS-problematiek heel goed ken.

Hoe ben je daarbij te werk gegaan?

Navraag gedaan. Uitgekeken. Ik kreeg positieve respons in Huize ter Walle, een woonzorgcentrum in de Kortrijkstraat in Menen. Ik kreeg er een bureautje. Dat was de start. Omdat eventuele bezoekers soms niet zo gemakkelijk naar een zorgcentrum komen, stelde Huize ter Walle mij de benedenruimte van één van hun huurhuizen ter beschikking. Nu is het echt de goeie ontmoetingsplaats waar je als MS-patiënt alleen, of met familieleden en vrienden terecht kan.

Hoe werkt het MS Huis in Menen?

We werken hoofdzakelijk met sponsors. Alle centjes helpen. Het huis moest een likje verf krijgen en er moesten aanpassingen gebeuren, er werden meubeltjes gekocht. De MS-patiënten moeten er zich op hun gemak voelen. Menselijkheid, geborgenheid, begrip, daar gaat het om. De privacy is zeer belangrijk. Luisteren naar mekaar en mekaar helpen. Het is de bedoeling dat er kort op de bal gespeeld wordt. Geen lange wachttijden. Alle vragen komen aan bod. Het MS Huis wil dus een schakel zijn tussen de patiënten en de medici.

Worden er activiteiten georganiseerd?

Jazeker, ter gelegenheid van speciale momenten in het jaar. En er wordt ook heel wat afgelachen.

Welke zijn de grootste knelpunten?

Op psychologisch vlak: het vraagt enorm inlevingsvermogen. Het helpt te weten dat ik zelf MS-patiënt ben én verpleegster: ze weten dat ik hen begrijp van binnenuit, niet als een buitenstaander.

MS Huis. Afspraak via GSM 0493/19.89.31 of email: marleenderuytere@hotmail.com