Sponsoring Running Ladies (2020) (2022)

Ook tijdens corona blijkt de vrijgevigheid van externe partners groot. We zien heel wat mooie zaken op TV als “Zorg voor licht” en steun voor de zorgverleners in ziekenhuizen, woonzorgcentra en patiëntenverenigingen.

Ook wij als MS Huis werden niet vergeten. Onlangs mochten we bedrag van maar liefst € 550 bijschrijven op onze rekening geschonken door de “running ladies”. Waarom steunt deze organisatie net het MS Huis Menen? Het zit zo… De “Running Ladies” kunnen steeds rekenen op twee hartelijke, begeesterde mensen die altijd klaar staan. Deze mensen zijn toevallig ook de ouders van een MS-patiënte die heel frequent aanwezig is op onze activiteiten. De “Running Ladies” waren heel blij om in deze moeilijke tijd een steentje te kunnen bijdragen aan de organisatie waar deze persoon zoveel kracht uit put, onze organisatie VZW MS Huis Menen.

De “Running Ladies” zijn een hechte, enthousiaste en zeer gevarieerde groep dames die samen lopen. Ze telt een 50-tal exclusief “vrouwelijke” leden. Ze leggen echter vooral de nadruk op “actief genieten”. Dit neemt niet weg dat ze elkaar stimuleren om grenzen te verleggen.

In niet-corona tijden organiseren ze 1 of 2 keer per jaar een groepsevenement waarbij ze anders te werk gaan dan andere loopgroepen. Normaal gaat dergelijk evenement door voor de leden van de “Running Ladies” maar in 2020 besloten ze om een goed doel (het onze) te steunen en externe deelnemers uit te nodigen. Ze konden op heel veel deelnemers rekenen, maar helaas gooide corona roet in het eten. Bij de vraag aan de deelnemers die reeds hun bijdrage betaald hadden om deze terug te storten, waren de “Running Ladies” zeer verrast te mogen vernemen dat het overgrote deel er geen probleem mee had, dat hun bijdrage zou worden doorgestort aan een goed doel.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe dankbaar we hiervoor zijn. Deze middelen geven ons de kans in de toekomst verder activiteiten te organiseren voor het MS Huis Menen. Super, super bedankt.

 

________________________________________________________________________________________________

7 mei 2022

Op 19 maart jongstleden organiseerde de groep Running Ladies Geluwe een wandeling / loopgebeuren ten voordele van het MS Huis Menen. Daar ging heel wat voorbereiding aan vooraf. Van publicatie via allerhande kanalen tot organisatie van het gebeuren zelf. Er kwamen heel wat mensen op af en ook het weer zat mee.

Een dikke merci aan de vele helpende handen in de voorbereiding en tijdens het evenement zelf. Een dikke merci aan de Running Ladies en hun partners die hun steen of steentje hebben bijgedragen voor het welslagen van dit evenement. Zonder hun enthousiasme had dit niet volbracht kunnen worden.

En dit allemaal leverde een prachtig resultaat op. Een onovertrefbare, ongelooflijke en overdonderende opbrengst van niet minder dan 4500 €. 

Ook een oprechte dank aan onze leden van het MS Huis die aanwezig waren op dit gebeuren. Dit is ook de organisatoren Running Ladies niet ontgaan.  

 

Stefaan Acke