Sponsoring Inner Wheel Mandel-Leie (2019)

December 2019

Tijdens de eindejaarsperiode lopen heel wat acties voor het goede doel. De Warmste Week is sinds jaren de ultieme verzameling van al die goede doelen en toch stond vzw het MS-huis Menen niet in de lange lijst. 

“We waren te laat om ons nog te laten registreren”, legt Marleen Deruytere uit. “Jammer want sinds vorig jaar zijn wij een VZW en waren we in de onmogelijkheid om ons toe te voegen aan de lange lijst.” Het MS Huis Menen bestaat ondertussen 10 jaar. Drijvende krachten Marleen Deruytere en Stefaan Acke organiseren samen met andere vrijwilligers verschillende activiteiten om MS-patiënten en hun familie samen te brengen. Hoogtepunt van het jaar is het Kerstfeest, dit jaar met een optreden van Jens, het traditionele kerstkoeken- en taartenbuffet en met vertegenwoordigers van Inner Wheel Mandel-Leie die een cheque van € 2500 meebrachten.

“De doelstellingen van onze serviceclub zijn het bevorderen van oprechte vriendschap, aanmoedigen van persoonlijk dienstbetoon en bevorderen van internationale verstandhouding” zegt voorzitter Lut Vanneste. “Jaarlijks organiseert Inner Wheel Mandel-Leie een fundraising, waarvan de opbrengst integraal gaat naar sociale projecten”. Dit jaar schenken ze € 2500 aan het Meense MS Huis. Het initiatief kwam van de vorige voorzitter Monique Lambrecht die de werking van het MS Huis leerde kennen. “De organisatie VZW MS Huis Menen steunt volledig op vrijwilligers”, verklaart Monique hun keuze. “Het is een werk van MS-patiënten voor MS-patiënten. Een mooie werking die we heel graag ondersteunen”. (SLW)